MY HAPPIEST DAY (Poem made by a 10 year old Kid)

the author and his sister

my happiest day was the day i saw my sister

Ive never been so happy that day
I haven't have a sister like her
Shes more than i thought she is
She is the sister i wanted

She is now a big girl.
She has been a good girl always
I will never forget that day


Elijah and Elaizah having fun


Ang aking pinakamasayang araw ay noong araw na ipinanganak ang kapatid ko.

ang saya saya ko talaga sa araw na iyun.

Di ako nagkaroon ng kapatid na katulad niya.

Siya ang kapatid na gusto ko.

Naging mabait sya palagi.

Di ko makakalimutan ang araw na iyon.

No comments:

Post a Comment

Contact ME

Name

Email *

Message *